Werkplekleren 3.0

Een blauwdruk werkplekleren 3.0 bestaat niet.

Bij de inrichting van werkplekleren zullen doelen van onderwijsinstelling in botsing komen met deze van de beroepspraktijk. Met Evolva Werkplekleren 3.0 hebben we een toekomstgericht opleidingsconcept ontwikkeld, dat gebaseerd is op praktijkervaringen en wetenschappelijk inzichten. Het doet recht aan het idee dat mensen meer en meer willen leren in teams, over actuele voor hen relevante onderwerpen waarbij de kennis en ervaring van alle deelnemers wordt ingebracht en gedeeld.

Samen leren op de werkplek ontstaat niet toevallig en Evolva werkplekleren 3.0 is geen product dat je kan kopen. Je maakt het samen. Iedere werkplek biedt veel leermogelijkheden en met werkplekleren 3.0 gaat het er om hoe hiervan effectief te leren. Dit kan je niet aan het toeval overlaten want een leerrijke en leervriendelijke werkomgeving komt er niet vanzelf. Er moeten expliciete maatregelen getroffen worden of condities geschapen. Het betreft een soort van sturing vanuit de organisatie die werkplekleren structureel faciliteert en die ruimer moet gezien worden dan een jaarlijks terugkerend L&D beleidsplan.

Vier typen van randvoorwaarden.

Educatief leiderschap

Te vaak en te veel wordt gedacht over werkplekleren vanuit een opleidingslogica, terwijl er juist meer beleidsmatige aandacht nodig is voor de werkomgeving als leeromgeving. De visie van het topmanagement op leren draagt enorm bij tot het creëren van gunstige condities en vormt een belangrijke bron voor ondersteuning. Zij geven advies, zijn ambassadeur en denken mee.

Een leercoach

Voor het onderwijskundig perspectief geldt dat er sprake is van het didactiseren van werksituaties. “Werken is leren” gebeurt geïntegreerd op de werkplek op een methodische en systematische wijze waarvoor met name een didactische onderbouwing noodzakelijk is. Pas dan zal de leeropbrengst niet aan het toeval worden overgelaten en leiden tot duurzame gedragsverandering . 


De skills

Een stimulerende leeromgeving met leercoach en bevorderende werkkarakteristieken zijn niet voldoende. Werkplekleren stelt ook voorwaarden aan de medewerkers zelf. Zij moeten ook competent zijn om te kunnen ingaan op de gelegenheden om te leren in die omgeving en van het werk. Drie teamcompetenties zijn daarvoor belangrijk. Het gaat om het kunnen toepassen van Kritische Reflecteren, Leerbevorderende Feedback en Betekenisgevende Dialoog.

De leerwerkplaats

Werkplekleren is het leren in en van werksituaties. Niet de vooraf bepaalde inhoud van een cursus of opleiding is leidend, maar het verbeteren van de prestaties van medewerkers en teams op de werkvloer. Zij leren hun werk beter te doen en verbeteren daarmee impliciet hun competenties en vakmanschap. Werkplekleren gaat over het ontwikkelen van mensen in brede zin. Een rijke leeromgeving vormt daarvan de basis en de didactische methoden worden gebruikt om zowel de leerinhoud werkauthentiek en de ontwikkeling van de betrokkenen zichtbaar te maken.

Wil je meer weten over dit onderdeel uit ons concept, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Achtergrond informatie

Joseph Kessels : Je kunt niet slim zijn tegen je zin

Loek Nieuwenhuis : Waarom permanent leren en ontwikkelen in de zorg zo actueel is

Hans Jonker: Is werkplekleren een proven concept?

 

 

Log in