Skills

Drie noodzakelijke teamvaardigheden

Werkplekleren 3.0 krijgt vorm in een sociaal proces waarin communicatieve en sociale vaardigheden een kritische factor zijn.

Zelf de regie nemen over je eigen leren en participeren in teamleren. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen of alle teams beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en motivatie om dit te kunnen nemen. Het vraagt om betekenisgevende dialoog met vaardigheden als luisteren, nieuwsgierig onderzoeken, het uitstellen van een oordeel, spelen met taal en perspectieven, verbinden van je eigen inbreng met die van anderen. Het gaat om voortbouwen en aanvullen, in plaats van elkaars inbreng bekritiseren en bestrijden. Teams moeten vaardig zijn in het toepassen van leerbevorderende feedback en kritisch kunnen reflecteren.

Uit de pilots blijkt dat deze drie teamcompetenties belangrijk zijn om

  • Om samen te kunnen leren van fouten
  • Om tijd voor reflectie (of een time-out) niet te beschouwen als tijdverlies, maar als een middel om de kwaliteit van het collectieve leervermogen te ‚Ä®vergroten.
  • Om het Leren zelf te kunnen ervaren als prettig en de inspanning die het vergt als lonend.
  • Om openheid, dialoog en feedback hoog in het vaandel te kunnen dragen.

Wil je meer weten over dit onderdeel uit ons concept, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Achtergrond informatie

Op weg naar een nieuwe feedback cultuur.

Marcel van der Klink: Leren op de werkplek, leren door te doen

Log in