• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

  verbindend leiden

 

Lees meer

 • Nieuwsflits

  Zorg aan Zet wordt vanaf 1 januari kartrekker

  Download de nieuwsflits in PDF Formaat.

  Lees Meer
 • Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

  Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk

  Lees Meer
 • Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

  Lees Meer
 • Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten om de leiderschapsvraagstukken van de steeds knellender wordende arbeidsmarkt aan te pakken. We zijn er voor iedereen die denkt dat het anders kan, mensgericht met vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar ook slimmer, innovatiever en leuker. En voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

  Lees Meer
 • 1

Het ligt op tafel, meestal plat, soms schuin, lijkt op een grote iPad, is groot (een meter bij halve meter groot) en zwaar, is nieuw en anders en iedereen die er al eens mee gewerkt heeft, is onmiddellijk fan. We hebben het over de beeldtafel die de experts werkplekleren van de Daelzicht Academie gebruiken bij beeldend trainen.

 Elke training met de beeldtafel begint met een gedegen voorbereiding: wat moet er getraind worden? Is beeldend trainen daarvoor het juiste middel? Zo ja, dan wordt een training uitgewerkt. De sessie begint met een speciaal daarvoor gemaakt of samengesteld filmpje van ongeveer vijf minuten. De deelnemers (maximaal 8) verzamelen zich rondom de beeldtafel en bekijken het filmpje. Vervolgens krijgen ze de opdracht om ieder voor zich met een individuele knop zes fragmenten uit het filmpje te selecteren. Denk aan: zoek de handelingen, zoek de kritieke momenten, wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor goed educatief leiderschap enz.

Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek om tot een gezamenlijke top zes te komen. Marlie Ritzen: ‘Deze fase noemen we: in betekenisvolle dialoog komen tot zes beelden waar je een gedeelde betekenis over hebt. Is de groep het eens over de top zes, dan volgt de opdracht om elk beeld een titel te geven en prioriteit aan te geven. Tot zover de eerste fase. Daarna - minstens zo belangrijk - reflecteert men op zichzelf én geven de deelnemers feedback op elkaar door middel van oefeningen en worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan in de praktijk.”

Marlie: “Het is een heel praktische, actieve en interactieve manier van samen leren. Je begint al te leren vanaf het begin, je moet kennis en ervaring gaan delen, je moet met een groep mensen tot een gedeelde betekenis komen en dan nog verder met oefeningen. Als je beeldend trainen inzet om bijvoorbeeld met elkaar tot een definitie te komen over een bepaald begrip, dan blijft deze goed hangen omdat je de definitie zelf mee hebt ontwikkeld. Vervolgens kun je bijna dromen wat de zes belangrijkste beelden zijn en breng je het geleerde in de praktijk: hoe doe ik het zelf, hoe doen wij het als team, wat hebben we nog te leren?”

“Als expert beeldend trainen zet je een training op waarbij deelnemers zodanig kunnen leren dat hun leervraag beantwoord wordt. Ook het maken van het filmpje en het begeleiden van de Beeldend Trainen sessies is een onderdeel van ons werk als expert werkplekleren/beeldend trainen. Tijdens de sessies zie je van alles gebeuren tussen de deelnemers rondom de beeldtafel. Dit is mooie input ter bespreking: gebeurt er rondom de beeldtafel hetzelfde als wat er in het team in de praktijk gebeurt? Herkennen deelnemers dit? Het is mooi om de processen rondom de beeldtafel en de chemie/dynamiek tussen deelnemers te zien. Ik ervaar dat het werken met de beeldtafel voor deelnemers laagdrempelig is en dit komt het leren met elkaar zeker ten goede!”


Evolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat losEvolva Group - Werken met beeldtafel maakt heel wat los 

Log in