Vertel & Deel

zorgpact logoSamen met Zorgpact organiseerde Evolva Werkplekleren 3.0 op 22 november jl. een themabijeenkomst over permanent leren: een cultuur waarbij leren tijdens het werk een vanzelfsprekendheid is en er continue aandacht bestaat voor het op peil houden van kennis en vaardigheden. 

In de ochtend werden zes inspirerende praktijkvoorbeelden, waarvan vier koplopers van het Zorgpact, van permanent leren gepresenteerd:

 • Zorg-ethisch Lab: Anky de Bakker & Alet Veldhuis (sTimul)
 • GET-Lab: Vivette van Cooten (Avans Hogeschool)
 • Leerkring Krachtige Kernen: Wendy Kemper-Koe Brugge (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Leer- en Innovatie Netwerk: Janneke Willemse & Carin de Boer (Hogeschool Inholland)
 • Leerwerkplaatsen en wijkleerbedrijf: Desirée Schapkens (ROC Gilde)
 • Leerwerkplaatsen en wijkleerbedrijf: Sioe Li Liem (Zuyd Hogeschool)
PastedGraphic 8Man met kinderen

Prof. Dr. Joseph Kessels vatte deze praktijkvoorbeelden mooi samen: “Men kan veel leren van de persoonlijke ervaring; dit geldt ook voor docenten. Leren op de werkplek is bovendien sociaal leren: het vindt plaats in de interactie met anderen. Pitches zijn mooie vormen van sociaal leren en daar is de werkplek zeer geschikt voor.”

De resultaten van informeel leren op de werkplek zijn lastig zichtbaar te maken. Hoe maken we de waarden van permanent leren duidelijk voor bestuurders, sponsoren of politici? En als leren op de werkplek plaatsvindt, hoe combineer je dan werk en leren? We zien een aantal belangrijke opgaven voor het Evolva netwerk:

 •  Hoe gaan we van aanbod van ‘cursuspakketten’ naar vraag- en zelfsturing van lerende teams?
 •  Permanent leren is niet alleen een scholingsvraagstuk, het is ook een bestuurlijk en politiek vraagstuk.
 •  Hoe betrek je studenten als toekomstige medewerker?

In de middag gaven drie expert inhoudelijke context aan de voorbeelden uit de praktijk:

 • Prof. Dr. Joseph Kessels: Leidinggeven aan de vernieuwing van werken en leren: wie doet dat?
 • Jos Dumoulin, Director Operations, ROCKWOOL Central West Europe: Investeren in een rijke leercultuur
 • Willibrord Kruijsen van het ministerie van Sociale Zaken: Permanent leren gezien vanuit het Ministerie 

Vervolgens kwamen de vraagstukken uit de praktijk nog eens naar voren tijdens een paneldiscussie. 

"Eén van de panelleden: "Er kan veel meer dan je denkt. Organiseer dus niet je eigen belemmering, maar ga aan de slag!"

Log in