Vertel & Deel

Rob was een van de medeorganisatoren van de hackathon en bovendien een van de juryleden. In het dagelijks leven is hij consultant bij ‘Driven by Values’ en docent finance & control bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Rob, hoe heb jij die twee dagen ervaren? “De studenten kwamen uit zo veel mogelijk verschillende disciplines: uit de zorg, social works, businessachtige opleidingen, commercieel management, people and business management. Zodat je vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kijkt.

Of ze er nu wel of geen extra credits voor krijgen, samenwerking met andere disciplines en met zowel studenten als professionals is heel leerzaam voor studenten. Je komt zo in aanraking met IT, HR, techniek enzovoort, net zoals straks in je werkzame leven. De thema’s werkplekleren en de ‘integrale waarde case’ zijn natuurlijk nieuw en vrij conceptueel, maar desalniettemin ben ik positief verrast door het proces, de ideeën, de presentaties…  Men had op de vrijdagavond al snel door wat werkplekleren is en wat een integrale waarde case inhoudt. De zaterdag stond in het teken van brainstormen en het voorbereiden en geven van een presentatie. We hebben bewust weinig richtlijnen gegeven, je wil de creativiteit niet beteugelen. Zeker in de beginfase moet je open kunnen brainstormen.”

“De jury* kreeg aantrekkelijke en gevarieerde presentaties te zien. De ene groep presenteerde heel zakelijk, anderen kozen voor de analogie van een sprookje en weer een andere groep had filmpjes gemaakt. Los van de dynamiek en de energie, hebben we ook veel nieuwe dingen gehoord. En daar ging het eigenlijk om. De winnende groep deed de presentatie heel goed en was vooral enthousiast in het overbrengen van de boodschap. Dat deden twee studenten, ook dat vonden we heel aantrekkelijk. Hun oplossing was bovendien heel praktisch, heel goed toepasbaar in de praktijk.”

Leermomentje!

  1. “Van studenten hoor ik dat velen werkplekleren al toepassen in hun huidige leeromgeving. Ze zien dat min of meer als een vereiste om straks in een organisatie aan de slag te gaan. Leermomentje dus: werkplekleren in plaats van de traditionele leeromgeving geeft je als potentieel werkgever toegevoegde waarde!”

Log in