Vertel & Deel

In april/mei gingen zes pilots van start. De stand van zaken werd in juni besproken in het projectteam, de referentiegroep én de stuurgroep: een tussenevaluatie op alle drie de Evolva-niveaus.

Pilot 1: proof of concept

Een heel goede start, maar er treedt vertraging op, vooral in de tweede tranche. Het algemene inzicht is dat je werkplekleren niet half kan invoeren. Het is geen trucje. Methode, leerklimaat, experts werkplekleren en educatief leiderschap horen allemaal bij elkaar.

Pilot 2: meer leden Evolva?

De afgelopen maanden zijn er veel contacten geweest, zowel met zorgorganisaties als andere organisaties en bedrijven. Nieuwe partners zijn in aantocht. Er is dus zeker belangstelling voor uitbreiding/toetreding, maar het is nu nog iets te vroeg om namen te roepen.

Pilot 3: wetenschappelijke studie

Is volgens planning gestart en we krijgen - wederom keurig binnen de planning - een checklist opgeleverd: wat moeten organisaties weten om de strategische keuze te kunnen maken om met werkplekleren aan de slag te gaan? Positieve bijkomstigheid: de wetenschappelijke studie gaat ook ervaringen en inzichten opleveren uit de eerste tranche werkplekleren.

Pilot 4: Kersten deelproject

Kersten is als bedrijf overgenomen. Het management heeft op dit moment dan ook andere prioriteiten. Kersten heeft wel aangegeven dat ze graag verbonden willen blijven met Evolva. Over een aantal maanden hopen wij hen wederom te verwelkomen.

Pilot 5 en 6: leergang experts werkplekleren van Zuyd en project datamodelling van Cofely.

Beide leerprojecten staan klaar om van start te gaan, maar de voortgang vereist actieve participatie van de deelnemers. Zuyd Hogeschool en Cofely hebben daartoe een verzoek ingediend bij de deelnemende organisaties, die zich daar binnenkort over moeten uitspreken.

Log in