Vertel & Deel

Vertel & Deel

Werkplekleren implementeren is een gevecht tussen willen, moeten en kunnen

Evolva-clinic op 18 september 2019, Zuyd HogeschoolTijdens de Evolva-clinic op 18 september 2019, liet Zuyd Hogeschool in haar eigen keuken kijken.

Vanuit de filosofie dat onderwijs anno 2019 niet meer kan zonder een flinke portie werkplekleren is men enkele jaren geleden binnen de eigen school gestart met het implementeren ervan in diverse teams en afdelingen. Binnen Zuyd Hoge School wordt op diverse plekken ervaring opgedaan met de combinatie van werkplekleren en zelforganisatie. Jerome van Dongen heeft hier een prachtige theoretische beschouwing over gemaakt via het model van de leergemeenschap.

 

Lees meer: Werkplekleren implementeren is een gevecht tussen willen, moeten en kunnen

Mark Pluijmakers: Teamleren is Doen en Falen

Mark Pluijmakers

Mark Pluijmakers, ondernemer en partner bij Mondragon Team Academy.“Stop het denken, plannen en praten over werkplekleren en ga ermee aan de slag. Doe iets!”

Teamleren is Doen en Falen

Mark Pluijmakers is een ondernemer die ondernemendheid in de regio wil stimuleren. Vooral als het gaat om leren door te doen. Onder het mom van ‘DOE IETS’ is hij twee jaar geleden met een groep ondernemers (Changemaker Collective) begonnen met het opzetten van een hbo-opleiding in Limburg die ondernemendheid stimuleert. Het is een opleiding die in meer dan tien landen wereldwijd al 25 jaar succesvol aan deze ondernemendheid werkt. ‘Dat moet in Limburg ook lukken’, dacht Mark: “Deze opleiding kent een totaal andere invalshoek dan het meeste hbo-onderwijs zoals wij dat kennen. Ze noemen deze onderwijsvorm de Team Academy, teamleren dus.”

Lees meer: Mark Pluijmakers: Teamleren is Doen en Falen

Bart van Dolderen: Expert Werkplekleren "zonder wrijving geen glans!"

BartVanDolderen

Expert Werkplekleren : Zonder wrijving geen glans!

Bart van Dolderen, senior docent faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool te Heerlen geeft in zijn inleiding aan dat binnen steeds meer organisaties het bewustzijn ontstaat dat de praktijk, innovatie, kenniscreatie en opleiden geen gescheiden activiteiten zijn: “We moeten dit integreren om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen voor de vraagstukken waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Iedereen wil innovatieve, reflectieve professionals, die kunnen acteren in de context van een lerende organisatie. De verwachtingen van werkplekleren zijn hoog. Echter, deze worden maar beperkt waargemaakt,” aldus van Dolderen. Dat lijkt mede te komen doordat ideeën voor werkplekleren onvoldoende doordacht worden uitgewerkt en begeleid.

Lees meer: Bart van Dolderen: Expert Werkplekleren "zonder wrijving geen glans!"

Jos Merx: Afstemmen, Afspreken en Aanspreken moesten we leren

praktijk1“Afstemmen, Afspreken en Aanspreken moesten we leren”

Aldus Jos Merx, lid raad van bestuur Zorggroep Meander Zuid-Limburg. De voorbije twee à drie jaar heeft de Zorggroep Meander een heel ingrijpende organisatieverandering doorgemaakt, die volgens Jos als redelijk succesvol mag worden beoordeeld. In alle openheid vraagt hij zich af hoe het mogelijk geweest is om tegelijkertijd zowel een aantal hoofdprocessen te herontwerpen, de structuur van de organisatie aan te passen en tóch door je medewerkers verkozen te worden tot beste werkgever van Limburg. Jos ziet het als een cultuurveranderingstraject en niet als een reorganisatie.

Lees meer: Jos Merx: Afstemmen, Afspreken en Aanspreken moesten we leren

Filip Dochy : High Impact Learning

Filip Dochy

Prof. dr. Filip J.R.C. Dochy studeerde Onderwijskunde, Bewegings-wetenschappen en Rechtswetenschappen aan de Universiteit van Gent en de Katholieke Universiteit Leuven.

In 1991 werd hij Doctor in de Onderwijstechnologie. Hij is hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training (bedrijfsdidactiek) aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijs-innovatie & IT aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft al als Visiting Professor opgetreden aan de Universiteiten van Goteborg (Zweden), de Chalmers University en de Brunel University in Londen.

Lees meer: Filip Dochy : High Impact Learning

Peter Riezebos: Van Mavo tot Harvard

peter reizebosVia de Mavo opgeklommen tot student aan de Universiteit Twente en Harvard en nu succesvol en bevlogen kunstenaar in Shanghai, China. Creativiteit vormt de rode draad in het leven van Peter Riezebos. Hij groeide op met tekenen en schilderen als methode om zich te kunnen uiten. Riezebos kreeg in zijn jeugd onder meer de diagnose ADHD en Asperger.
 

Lees meer: Peter Riezebos: Van Mavo tot Harvard

Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Marcel Janssen, manager HRM bij stichting SGL volgt bij Zuyd Hogeschool de nieuwe leergang Expert Werkplekleren. De mensen in deze nieuwe functie worden - aldus de folder - de facilitators van de lerende organisatie. De persoonlijke trigger voor Marcel om deze opleiding te volgen, was nieuwsgierigheid: ga ik er in slagen om het werkplekleren in mijn organisatie SGL een stap slag verder te brengen? Marcel deelt met ons zijn eerste - “best wel spannende” - ervaringen en indrukken.

Lees meer: Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Practice What You Preach:  Evolva Werkplekleren 3.0 en coöperatie Verbindend Leiden kiezen voor een vernieuwende vorm van samenwerking. Zowel in de kern van hun beider visie als in hun operationele aanpak zit veel overlap. “Krachtenbundeling past bij deze tijd" aldus bestuurders Leon Poels (Evolva) en Ward Vijgen (Verbindend Leiden), “niet enkel om efficiency- of synergievoordelen, maar vooral als actieve inbreng en mede-eigenaarschap van iedereen voor de grote veranderingen om ons heen.”

 

Lees meer: Leon Poels en Ward Vijgen : Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Rolf Holtjer: bij Rockwool leert iedereen om elke dag nog een beetje beter te worden.

Rolf Holtjer is sinds september 2016 actief als Head of Learning & Development bij Rockwool voor de regio Central West Europe (Benelux en Duitsland). Zijn voornaamste uitdaging is niet het opstellen en (laten) uitvoeren van opleidingsplannen: “Ik wil mensen en organisaties dagelijks laten leren om nog beter te worden in waar ze al goed in zijn.” Hij rapporteert dan ook niet over het aantal opleidingen dat gevolgd zijn of hoeveel certificaten er zijn uitgegeven. In plaats daarvan stelt hij een aantal tradities rondom leren aan de orde en probeert hij concrete oplossingen te formuleren zodat direct wordt overgegaan tot leren tijdns het werk.

 

Lees meer: Rolf Holtjer: bij Rockwool leert iedereen om elke dag nog een beetje beter te worden.

Evolva als Marktplaats voor belangen

Waarom neemt Zuyd Hogeschool deel aan het Evolva-project? Raymond: “Met werkplekleren gaan we van ‘vinken naar vonken’. Geen afvinklijstjes met doelen, resultaten, budgetten en mijlpalen maar een vonkende beweging in een regio die samen leert om relevante en recente ervaringen met elkaar te delen!”

Werkplekleren is anders kijken naar onderwijs

“Met ons onderwijs willen we waarde toevoegen aan Limburg en dat doen we door het ontwikkelen, optimaliseren en aanbieden van praktijkgericht onderwijs. We zorgen voor scholing, bijscholing en verderscholing van professionals. Arbeid, scholing, privé-ervaringen en technologische innovaties lopen tegenwoordig veel meer door elkaar. We moeten als Zuyd dus op zoek naar vormen van onderwijs die beter passen bij deze nieuwe tijd, zoals werkplekleren. Daardoor gaan we anders kijken naar ons onderwijsaanbod. Een initiatief als Evolva, waar we al vanaf het begin bij betrokken zijn, brengt ons naar die nieuwe beroepspraktijk en helpt ons om deze beter te begrijpen. Wij krijgen er heel veel voor terug.”

Lees meer: Evolva als Marktplaats voor belangen

Log in