Blog

We moeten ons sneller aanpassen aan de omgeving

Naarmate onze omgeving onvoorspelbaarder wordt, wordt een groter beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van mensen en organisaties. Om ook in de toekomst succesvol te zijn moeten organisaties hun aanpassingsvermogen vergroten.

De langdurige zorg in Nederland verkeert in een periode van snelle en diepgaande veranderingen. Als nooit tevoren wordt hierdoor het adaptief vermogen van zorgorganisaties en haar medewerkers op de proef gesteld. Het ziet er naar uit dat het vergroten van het collectieve leervermogen de beste manier is om deze uitdagingen aan te gaan.

Daelzicht, een organisatie voor gehandicaptenzorg met meer dan duizend medewerkers, voerde in 2013 ‘werkplekleren’ in om zo het adaptief vermogen van medewerkers – en daarmee uiteindelijk dat van de organisatie als geheel – naar een hoger plan te tillen.

Doordat de toekomst zo onvoorspelbaar is en de wereld om ons heen zo snel verandert moet het tempo waarin we anticiperen op deze veranderingen omhoog. Niemand van ons heeft kunnen voorspellen dat wij de nieuwe functie van WMO-makelaar zouden kennen, laat staan dat we vier jaar geleden aan de kennisinstituten hadden kunnen vragen om hiervoor de juiste opleidingen of leerroutes te ontwerpen…

Het tempo waarin de zorgorganisatie zou moeten anticiperen is vele malen hoger komen liggen. Het is letterlijk een kwestie van elke dag samen leren om in en met de werkplek dat verschil te maken, werkplekleren dus.

In de praktijk betekent het dat in Daelzicht de traditionele trainingslokalen voor een groot deel verleden tijd zijn. Het is niet meer de bedoeling dat trainers of docenten nieuwe kennis overdragen naar medewerkers, maar juist de aanwezige kennis en oplossingskrachten mobiliseren, ze met elkaar gaan delen en toepassen.Teams realiseren samen met elkaar en onder begeleiding van een werkplekleerexpert leermomenten op de werkplaats zelf. Een werkplekleerexpert is geen traditionele leerkracht, maar een expert in leren op de werkplek. Hij/zij is expert in het didactiseren van werkprocessen en het organiseren van leerinterventies in de werkpraktijk. Action Learning dus, maar ook inquiery based learning. De werkplekleerexpert begeleidt zorgprofessionals om door samen te leren in de praktijk hun teamprestaties te vergroten.

 Met het werkplekleren wordt het collectieve leervermogen van onze organisatie vergroot. Volgens Jennings’ 70-20-10 principe leren we allemaal het meest op de werkvloer in uitdagende situaties (70%) en door feedback hierop (20%). De rest (10%) wordt gereserveerd voor het formele leren in het klaslokaal. Leren en werken zijn geen gescheiden activiteiten meer maar worden met elkaar verbonden. Werken is leren is werken. En met behulp van veel nieuwe leertechnologie worden werkplekken met elkaar verbonden. Er worden leergemeenschappen gecreëerd die verder reiken dan de grenzen van de eigen werkplek. Zo zorgen we ervoor dat onze organisatie wendbaarder en weerbaarder wordt en zich sneller kan aanpassen aan haar omgeving.

Jan Valkenborgh

31 mei 2014

Laatst aangepast opmaandag, 08 december 2014 11:56
Jan Valkenborgh

 

Projectadviseur Evolva werkplekleren 3.0. Zaakvoerder Metanoia Management consulting.

Website: https://janvalkenborgh.wordpress.com/

Log in