Artikel Archief

Artikel Archief

Filter

Regie over leren

Het aantal voorbeelden in de praktijk van ‘samen leren’ groeit gestaag. Een van die voorbeelden

Werkplekleren-canon

Alle documenten die een organisatie nodig heeft om werkplekleren 3.0 in te kunnen voeren,

Log in