Logo

Trainingen

Tijdens de trainingen wordt geëxperimenteerd: nieuwe dingen uitproberen, de uitkomsten evalueren, met elkaar bespreken en er lering uit trekken. Trainingen zijn gericht op onderzoek naar nieuw gedrag. We spreken van collectief leren omdat de deelnemers het proces samen aangaan en zij elkaars experimenten, ervaringen en nieuwe inzichten nodig hebben voor het eigen leren.  We bieden trainingen aan over o.a. het ontwikkelen van: Multimediavaardigheden, Leerbevorderende feedback, Betekenisgevende dialoog, Kritische reflectie, Teamleren en Informeel leren.

Workshops

In de workshops ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor de toekomst. Dat is heel lastig omdat de werkelijkheid van alledag de mogelijkheden die de deelnemers voor de toekomst zien, beïnvloedt. In onze workshops worden zij uitgedaagd om op een andere manier naar hun bedrijf en omgeving te kijken, hun denkpatroon en routines te doorbreken en alternatieven te exploreren. Thema’s voor de workshops kunnen zijn: Educatief leiderschap, Leren op de werkplek, het Evolva-concept werkplekleren 3.0, de  leerwerkplaats.

Advies

We ondersteunen ondernemers die  aan het verbeteren van hun individuele bedrijfsresultaten willen werken door het mogelijk maken van werkplekleren.  Niet de samenwerking met anderen maar het delen van relevante informatie en ervaringen staat voorop. Onderwerpen als het opzetten van corporate academies, werkplekleren onderdeel maken van het personeelsbeleid en het verhogen van de aantrekkelijkheid van reeds bestaande leerarrangementen door werkplekleren kunnen daarbij aan de orde komen.

Wil je meer weten over onze adviseurs, trainers en workshops, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

© EvolvaGroup Webdesign: Inconel B.V.