Evolva : voor wie

Evolva is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten voor het leren op de werkplek. Met werkplekleren 3.0 beschikken we over een concept om effectief samen met en van elkaar te leren van de dagelijkse problemen in de beroepspraktijk. We zijn er voor iedereen die denkt dat training, bij- en nascholing en vorming anders kan, meer praktijk gericht met vertrouwen in de eigen kracht en informele kennis van de mensen. Opleiden en ontwikkelen kan ook slimmer, innovatiever en leuker.

Evolva is er voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

Medewerkers moeten langer werken en zich steeds sneller aanpassen aan alle veranderingen in de sector. Jonge medewerkers vragen om specifieke ondersteuning en aandacht. Het vertrek van senior medewerkers leidt tot ongewenst verlies van kennis en ervaring. Managers en bestuurders breken hun hoofd hoe medewerkers “ fit te houden” voor de job. Hoe begeleid je ze zodat ze persoonlijk kunnen groeien en optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie?

Ons antwoord hierop is dat je medewerkers leert om met en van elkaar te leren op de werkplek. Daar hoort een manier van educatief leiderschap bij en een andere manier van organiseren. In het scheppen van een rijke leercultuur komen al deze dingen samen. Evolva zet zich in voor het creëren van een leerklimaat dat leren op de werkplek mogelijk maakt, any time, any how, any way. We gaan samen op zoek naar kansrijke werkplekken, naar sprekende voorbeelden en werkbare uitgangspunten zodat leidinggevenden en medewerkers in staat gesteld worden om hun werken en leren met elkaar te verbinden en zo hun werkomgeving van binnenuit te transformeren.

Wil je meer weten over dit onderdeel uit ons concept, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Log in