• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

    verbindend leiden

 

Lees meer

logo Zorg aan Zet

Rubicon jeugdzorg helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders stap voor stap vooruit. Want soms heeft een jeugdige zoveel problemen bij het opgroeien dat hij hulp van buitenaf nodig heeft. De problemen kunnen thuis voorkomen, maar ook in de klas, op straat of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis. Het zijn veelal problemen met opvoeding, ontwikkeling en gedrag.

Clusterleider Annemarie van Kruijssen: “Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jeugdige. Samen met de jeugdige en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die iemand écht vooruit helpt. Daarvoor werkt Rubicon ook samen met andere zorgaanbieders.”

Bij Rubicon werkt men sinds drie jaar met zelforganiserende teams: leren op de werkplek en leren door te doen. De zelforganiserende teams krijgen een budget voor bij- en nascholing en opleiding. Het doel hiervan is dat de medewerkers hun beroepskwalificaties kunnen behouden. De teams bepalen zelf hoe men het budget besteedt en aan welke scholingen men prioriteit geeft.

Annemarie van Kruijssen ziet vooral dat de teams van elkaar willen leren in de praktijk en willen worden begeleid in persoonlijke en teamdynamiek: “Dat heeft bij Rubicon gezorgd voor actieve ondersteuning in de vorm van buddy’s en teamcoaches. De gedragsdeskundigen ondersteunen de teams met de meer inhoudelijke vakgerichte zaken. Door deze aanpak leren medewerkers meer overstijgend te werken en meer vakoverstijgend te denken. Net zoals het team de diversiteit in de klantvraag aanpakt, geldt dat ook voor de diversiteit in de teamontwikkeling.”

Log in