Evolva : het concept

Ontwikkeling en groei zijn cruciale succesfactoren voor iedere organisatie, groot of klein, zorg of industrie. Weten wat, maar vooral ook hóe je leerstof en nieuwe kennis aan je medewerkers aanbiedt, is een kunst op zich… en deze is aan verandering onderhevig. Het traditionele klassikale leren en trainen voldoet niet meer in alle opzichten.
Het huidig opleidingssysteem en de klassieke vormen van training, bij- en nascholing zijn onvoldoende toegesneden op de snelle circulatie van kennis en de adaptatie van de vele veranderingen. Ze worden als kostbaar en weinig flexibel ervaren.

Met werkplekleren 3.0 beschikken we over een concept van leren dat antwoord geeft op de twee allesomvattende problemen van training en scholing: Kosten en Beschikbaarheid.
Het is een complete aanpak voor opleiden, leren en ontwikkelen, nauw verbonden met onderzoek en vooral innovatie. Dit concept van opleiden, ontwikkelen en trainen is niet alleen interessant voor de aankomende professionals maar juist ook bij de huidige werkenden. Beiden kunnen goed geëquipeerd worden om flexibel in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen van de beroepsomgeving en om zichzelf een leven lang te kunnen ontwikkelen en dit als “vanzelfsprekend” vol te houden.

Evolva staat voor het verder ontwikkelen van kennis over het leren op de werkplek. Werkplekleren 3.0 noemen we dat. Ons concept Werkplekleren 3.0 is gebaseerd op een combinatie van drie domeinen:

  • Het leren in het team : Leren op de werkplek heeft een sociaal en relationeel karakter. Er wordt van en met elkaar geleerd. Dit perspectief is gebaseerd op het sociaal constructivisme
  • Informeel leren : We geloven sterk dat iedere arbeidsorganisatie mogelijkheden heeft om condities te creëren die het informeel leren en het bereiken van beklijvende leereffecten stimuleren.
  • Leren met leertechnologie en het vormgeven van leersituaties en kennisdeling met behulp van o.a. internet- en communicatietechnologie.

Uit onze pilots leerden we dat het aanbieden van e-learning modules tekort schiet en het is ook een valkuil te denken dat werkplekleren hetzelfde is als gewoon leren maar dan op de werkplek. Met werkplekleren 3.0 hebben we een krachtig concept om medewerkers en studenten een krachtige impuls te geven de uitdagingen succesvol op te pakken. Het gaat vooral om het vormgeven van een klimaat waar innovatie tot grote bloei zal komen mede doordat de mensen en de organisaties met plezier de uitdagingen samen met elkaar en al lerend aan willen gaan.

Er bestaan drie heel krachtige psychologische drijfveren voor ons concept.

    1. iedereen wil heel graag bekwaam zijn en blijven.
    2. iedereen heeft behoefte aan autonomie.
    3. mensen zijn sociale wezens en staan graag in verbinding met anderen. 

Wil je meer weten over dit onderdeel uit ons concept, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Achtergrond informatie

Leon Lemeer: Met werkplekleren het verschil maken

Log in