De toekomst van werken en leren

evolva vergadering

De kern van Evolva werkplek leren 3.0 is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen.

De duurzame samenwerking tussen zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers is een samenwerking die keihard nodig is. De samenleving verandert. Werken en leren verandert mee. Daar weten onze professionals alles van af. Het vraagt om een andere manier van kijken en werken. Maar ook om een andere manier van denken over leren c.q. bij- en nascholing. Die andere manier is werkplek leren 3.0. Onderwijs en de werkpraktijk brengen we dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij.

Meer en meer bestuurders, leidinggevenden en beleidsadviseurs erkennen dat het niet meer lukt om de vele vraagstukken die nu relevant en urgent zijn op te lossen met behulp van de klassieke managementmethoden en vormen van opleiden en training. Nieuw leiderschap en werkplekleren 3.0 is voor hen een beleidsprioriteit geworden: de maatschappij verandert snel, innovaties vragen arbeidskrachten die hun kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil houden. Ons werkplek Leren 3.0 is gericht op het samen leren en toepassen van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.

Log in